1. కరోనా పోరులోఇదేం కక్కుర్తి ‘నారాయణ’!  Sakshi
  2. ఓవైపు కరోనా లాక్ డౌన్.. కానీ ఆ స్కూల్లో మాత్రం రహస్యంగా క్లాసులు..  Oneindia Telugu
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
చిన్న గదిలో సుమారు 25 మంది బాలికలకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.చిన్న గదిలో సుమారు 25 మంది బాలికలకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.

Narayana School Staff Secret Classes For Tenth Students Prakasam - Sakshi

A private school in Prakasam district secretly conducting classes for 10th class students despite of government lock down orders.Police arrested teachers and booked cases on them.A private school in Prakasam district secretly conducting classes for 10th class students despite of government lock down orders.Police arrested teachers and booked cases on them.

ఓవైపు కరోనా లాక్ డౌన్.. కానీ ఆ స్కూల్లో మాత్రం రహస్యంగా క్లాసులు.. | a private school ignores lock down and secretly conducting classes in prakasam - Telugu Oneindia