1. టర్కీ.. కశ్మీర్‌ విషయంలో మీ జోక్యం తగదు[10:28]  ఈనాడు.నెట్
  2. మా వ్యవహరాల్లో కలగజేసుకోవద్దు: టర్కీ అధ్యక్షుడిని హెచ్చరిం..  ap7am
  3. మా వ్యవహరాల్లో కలగజేసుకోవద్దు: టర్కీ అధ్యక్షుడిని హెచ్చరించిన భారత్  ap7am
  4. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
కశ్మీర్‌ అంశంపై టర్కీ అధ్యక్షుడు రెసెప్‌ తైపీ ఎర్డోగాన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్‌ తీవ్రంగా ఖండించింది. కశ్మీర్‌ పూర్తిగా భారత అంతర్గత విషయమని.. ఇందులో జోక్యం చేసుకోవడం తగదని కేంద్ర టర్కీ.. కశ్మీర్‌ విషయంలో మీ జోక్యం తగదుకశ్మీర్‌ అంశంపై టర్కీ అధ్యక్షుడు రెసెప్‌ తైపీ ఎర్డోగాన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్‌ తీవ్రంగా ఖండించింది. కశ్మీర్‌ పూర్తిగా భారత అంతర్గత విషయమని.. ఇందులో జోక్యం చేసుకోవడం తగదని కేంద్ర

టర్కీ.. కశ్మీర్‌ విషయంలో మీ జోక్యం తగదు

తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో కలగజేసుకోవద్దంటూ టర్కీ అధ్యక్షుడు తయ్యిప్ ఎర్డో

మా వ్యవహారాల్లో కలగజేసుకోవద్దు: టర్కీ అధ్యక్షుడిని హెచ్చరి..