1. నాటోలో స్వీడన్ చేరికకు మేం ఒప్పుకోం  Telugu times
  2. ఖురాన్ దహనం: స్వీడన్, తుర్కియేల మధ్య మరింత ముదిరిన వివాదం... నాటోలో స్వీడన్ చేరిక కష్టం కానుందా?  BBC News
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
నాటో కూటమిలో సభ్యత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న స్వీడన్‌కు తమ మద్దతు ఉండబోదని తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్‌ తయ్యిప్‌ ఎర్దోగాన్‌ స్పష్టం ...నాటో కూటమిలో సభ్యత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న స్వీడన్‌కు తమ మద్దతు ఉండబోదని తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్‌ తయ్యిప్‌ ఎర్దోగాన్‌ స్పష్టం ...

నాటోలో స్వీడన్ చేరికకు మేం ఒప్పుకోం