1. బ్యాంకు దోచుకొని.. ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో పరారీ  Eenadu
  2. బ్యాంకును దోచేసి, తప్పించుకునేందుకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ... కానీ...!  ap7am
  3. Fraud: బ్యాంకు దోచుకొని, ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ చేసుకొని పరారీ.. 25 ఏళ్ల తర్వాత..?  Eenadu
  4. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
బ్యాంకులో చేసిన దొంగతనాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఓ మహిళా ఉద్యోగిని ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో ముఖాన్నే మార్చేసుకుంది. ఆ నేరాన్ని దాచిపెట్టి 25 ఏళ్ల పాటు కొత్త జీవితాన్ని గడిపింది. బ్యాంకు దోచుకొని.. ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో పరారీబ్యాంకులో చేసిన దొంగతనాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఓ మహిళా ఉద్యోగిని ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో ముఖాన్నే మార్చేసుకుంది. ఆ నేరాన్ని దాచిపెట్టి 25 ఏళ్ల పాటు కొత్త జీవితాన్ని గడిపింది.

బ్యాంకు దోచుకొని.. ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో పరారీ

సినిమాకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో చైనాలో ఓ బ్యాంకు క్లర్క్ తాను పనిచేస్తున్న సంస్థకే కన్నం వేసింది... తప్పించుకోవడానికి ప్లాస్టిక్..

బ్యాంకును దోచేసి, తప్పించుకునేందుకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ... కానీ...! | ap7am