1. అదంతా అవాస్తవం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయశాంతి..!  Tolivelugu Telugu News
  2. బండి సంజయ్ నాయకత్వ మార్పుపై విజయశాంతి కీలక వ్యాఖ్యలు  Oneindia Telugu
  3. Telangana BJP: ఆయన నాయకత్వంలో ఎన్నికల రణక్షేత్రానికి.. బీజేపీ నాయకురాలు విజయశాంతి కీలక ప్రకటన  TV9 Telugu
  4. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
vijayashanti : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళతామన్నారు ఆపార్టీ నేత విజయశాంతి. తాను గతంలోనే ఈ విషయాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పానన్నారు. Tolivelugu తొలివెలుగుvijayashanti : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళతామన్నారు ఆపార్టీ నేత విజయశాంతి. తాను గతంలోనే ఈ విషయాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పానన్నారు. Tolivelugu తొలివెలుగు

vijayashanti : అదంతా అవాస్తవం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయశాంతి..! - Tolivelugu తొలివెలుగు

vijayashanti : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళతామన్నారు ఆపార్టీ నేత విజయశాంతి. తాను గతంలోనే ఈ విషయాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పానన్నారు. Tolivelugu తొలివెలుగుvijayashanti : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళతామన్నారు ఆపార్టీ నేత విజయశాంతి. తాను గతంలోనే ఈ విషయాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పానన్నారు. Tolivelugu తొలివెలుగు

vijayashanti : అదంతా అవాస్తవం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయశాంతి..! - Tolivelugu తొలివెలుగు

Access Denied