కరోనా వైరస్ సోకినవారికి మెడనొప్పి, థైరాయిడ్ సమస్యలు.. అధ్యయనంలో వెల్లడి  Telugu News - SamayamGoogle వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
international news: కరోనా వైరస్‌ సోకిన వారిలో చాలా అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో మెడ కూడా చేరింది. కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకొన్న వారిలో తీవ్రమైన మెడనొప్పి వస్తున్నట్లు ఇటలీలోని ‘యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్‌ ఆఫ్‌ పీసా’ వైద్యులు గుర్తించారు.international news: కరోనా వైరస్‌ సోకిన వారిలో చాలా అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో మెడ కూడా చేరింది. కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకొన్న వారిలో తీవ్రమైన మెడనొప్పి వస్తున్నట్లు ఇటలీలోని ‘యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్‌ ఆఫ్‌ పీసా’ వైద్యులు గుర్తించారు.

కరోనా వైరస్‌ సోకిన వారిలో చాలా అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో మెడ కూడా చేరింది. కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకొన్న వారిలో తీవ్రమైన కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మెడనొప్పి..!కరోనా వైరస్‌ సోకిన వారిలో చాలా అవయవాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో మెడ కూడా చేరింది. కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకొన్న వారిలో తీవ్రమైన

కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత మెడనొప్పి..!