1. జగన్‌ చూపిన ఆప్యాయతతో నూతనోత్తేజం  సాక్షి
  2. అంధత్వం లక్ష్యానికి అడ్డు కాదు.. సీఎం జగన్ను కలిసిన యువ ఐఏఎస్ సింహాచలం  Telugu News - Samayam
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి చూపిన ఆప్యాయత నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చిందని యువ ఐఏఎస్‌ కట్టా సింహాచలం అన్నారు.వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి చూపిన ఆప్యాయత నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చిందని యువ ఐఏఎస్‌ కట్టా సింహాచలం అన్నారు.

Katta Simhachalam Comments After Meeting With CM Jagan - Sakshi

news: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్ చూపిన ఆప్యాయత నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చిందని యువ ఐఏఎస్‌ కట్టా సింహాచలం అన్నారు. అంధత్వాన్ని తాను ఏనాడూ సమస్యగా భావించలేదని స్పష్టం చేశారు.news: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్ చూపిన ఆప్యాయత నూతనోత్తేజాన్ని ఇచ్చిందని యువ ఐఏఎస్‌ కట్టా సింహాచలం అన్నారు. అంధత్వాన్ని తాను ఏనాడూ సమస్యగా భావించలేదని స్పష్టం చేశారు.