1. వార్నర్‌ VsబాహుబలిVs అవెంజర్స్‌Vs బంటు  Eenadu
  2. వార్నర్‌ VsబాహుబలిVs అవెంజర్స్‌Vs బంటు  ఈనాడు.నెట్
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
అతనాడితే అరుపులే.. మైదానంలో మెరుపులే.. ప్రత్యర్థికి విరుపులే! విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో చెలరేగడం డేవిడ్‌ వార్నర్‌ అలవాటు. లాక్‌డౌన్‌లో బ్యాటు పట్టే అవకాశం లేకపోవడంతో మొబైల్‌ పట్టాడు.  సోషల్‌ మీడియాలో బ్యాటింగ్‌ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. వార్నర్‌ Vs బాహుబలి Vs అవెంజర్స్‌ Vs బంటుఅతనాడితే అరుపులే.. మైదానంలో మెరుపులే.. ప్రత్యర్థికి విరుపులే! విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో చెలరేగడం డేవిడ్‌ వార్నర్‌ అలవాటు. లాక్‌డౌన్‌లో బ్యాటు పట్టే అవకాశం లేకపోవడంతో మొబైల్‌ పట్టాడు.  సోషల్‌ మీడియాలో బ్యాటింగ్‌ చేయడం మొదలుపెట్టాడు.

వార్నర్‌ Vs బాహుబలి Vs అవెంజర్స్‌ Vs బంటు