1. శభాష్‌ గోపీ..  ఈనాడు
  2. ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చి...స్వీయ నిర్బంధంలో వున్న పుల్లెల గోపీచంద్..  ap7am
  3. స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నా  ఈనాడు
  4. ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చి...స్వీయ నిర్బంధంలో వున్న పుల్లెల గోపీచంద్  ap7am
  5. స్వీయ నిర్బంధంలో కేంద్రమంత్రి..!  ఈనాడు.నెట్
  6. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
పుల్లెల గోపీచంద్‌.. జాతీయ బ్యాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌. ఆయనలో కరోనా లక్షణాలు లేవు. అయినప్పటికీ ఇంగ్లాండ్‌ నుంచి వచ్చిన కారణంతో 14 రోజులపాటు బయటకు రాకుండా ఇంట్లోనే ఉంటానని ప్రకటించారు. స్వీయ నిర్బంధం విధించుకొని స్ఫూర్తిని చాటారు. కీలక స్థానంలో శభాష్‌ గోపీ..పుల్లెల గోపీచంద్‌.. జాతీయ బ్యాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌. ఆయనలో కరోనా లక్షణాలు లేవు. అయినప్పటికీ ఇంగ్లాండ్‌ నుంచి వచ్చిన కారణంతో 14 రోజులపాటు బయటకు రాకుండా ఇంట్లోనే ఉంటానని ప్రకటించారు. స్వీయ నిర్బంధం విధించుకొని స్ఫూర్తిని చాటారు. కీలక స్థానంలో

శభాష్‌ గోపీ..

భారత బ్యాడ్మింటన్ చీఫ్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నారు. ఆల

ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చి...స్వీయ నిర్బంధంలో వున్న పుల్లెల గోప..