ఇరాక్‌లోనిఅమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్‌ దాడి  T NewsGoogle వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
ఇరాక్‌లోని అమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్లు విరుచుకుపడ్డాయి.  కిర్కుక్‌ ప్రావిన్సులో అమెరికా బలగాలున్న కే1 స్థావరంపై కత్యుషా రాకెట్లతో దాడి జరిగినట్లు  స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గా…

ఇరాక్‌లోనిఅమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్‌ దాడి – Tnews

ఇరాక్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై మరోసారి రాకెట్లు విరుచుకుపడ్డాయి. గురువారం రాత్రి కిర్కుక్‌ ప్రావిన్సులో ఉన్న అమెరికా బలగాలున్న కే1 స్థావరంపై కత్యుషా రాకెట్లతో.......... అమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్‌ దాడిఇరాక్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై మరోసారి రాకెట్లు విరుచుకుపడ్డాయి. గురువారం రాత్రి కిర్కుక్‌ ప్రావిన్సులో ఉన్న అమెరికా బలగాలున్న కే1 స్థావరంపై కత్యుషా రాకెట్లతో..........

అమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్‌ దాడి

ఇరాక్ లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై నిన్న రాత్రి మరోసారి రాకెట్లతో దాడి జర

అమెరికా స్థావరంపై మరోసారి రాకెట్లతో దాడి..