1. అంటార్కిటికాలో 20.75 డిగ్రీల సెల్సియస్ రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు  BBC News
  2. అంటార్కిటికాలో రికార్డు ఉష్ణోగ్రత  Eenadu
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
"అంటార్కిటికాలో ఇంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ ప్రాంతంలో ఏదో భిన్నంగా జరుగుతోంది అనడానికి ఇది ఒక సంకేతం" అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సీమోర్ దీవి మానిటరింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ఈ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి."అంటార్కిటికాలో ఇంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ ప్రాంతంలో ఏదో భిన్నంగా జరుగుతోంది అనడానికి ఇది ఒక సంకేతం" అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సీమోర్ దీవి మానిటరింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ఈ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

అంటార్కిటికాలో 20.75 డిగ్రీల సెల్సియస్ రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు - BBC News తెలుగు

అంటార్కిటికాలో ఈ విధంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావటం ... పర్యావరణ మార్పులపై ఆందోళనలను మరింతగా పెంచుతోంది.  అంటార్కిటికాలో రికార్డు ఉష్ణోగ్రతఅంటార్కిటికాలో ఈ విధంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావటం ... పర్యావరణ మార్పులపై ఆందోళనలను మరింతగా పెంచుతోంది. 

అంటార్కిటికాలో రికార్డు ఉష్ణోగ్రత