1. ఫోర్డ్ మోటార్స్‌‌లో ఉద్యోగాల కోత  V6 Velugu - Telugu News
  2. Lay off: ఫోర్డ్ మోటార్స్‌ సంచలన నిర్ణయం  andhrajyothy
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
అమెరికా ప్రముఖ కార్ల కంపెనీ ఫోర్డ్ మోటార్స్ కో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూరప్ దేశాల్లోని ఫోర్డ్ మోటార్స్ కంపెనీలో పనిచేసే3,200మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు రాయిటర్స్ తెలిపిందిఅమెరికా ప్రముఖ కార్ల కంపెనీ ఫోర్డ్ మోటార్స్ కో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూరప్ దేశాల్లోని ఫోర్డ్ మోటార్స్ కంపెనీలో పనిచేసే3,200మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు రాయిటర్స్ తెలిపింది

ఫోర్డ్ మోటార్స్‌‌లో ఉద్యోగాల కోత