1. వీడియో: మనుషులు చేరలేని మహాసముద్రాల లోతుల్లో ప్లాస్టిక్ సంచులు, చాక్లెట్ రేపర్లు  BBC News
  2. భూమిలోని అత్యంత లోతైన ప్రాంతంలో పరిస్థితి చూసి షాకైన సైంటిస్ట్...ఏం జరిగిందంటే...?  News18 తెలుగు
  3. మెరియానా ట్రెంచ్‌ అన్వేషణ: మనుషులు చేరలేని మహాసముద్రాల లోతుల్లో ప్లాస్టిక్ సంచులు, చాక్లెట్ రేపర్లు  BBC News
  4. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజీని చూడండి
పర్యావరణాన్ని ప్లాస్టిక్ భూతం కమ్మేసింది. మనిషి చేరలేని చోటుకూ దాన్ని చేరుస్తోంది. అమెరికా అన్వేషకుడి పరిశోధనలో ఈ విషయం స్పష్టమైంది.

వీడియో: మనుషులు చేరలేని మహాసముద్రాల లోతుల్లో ప్లాస్టిక్ సంచులు, చాక్లెట్ రేపర్లు - BBC News తెలుగు

“Mariana Trench: Deepest-ever sub dive finds plastic bag - BBC News https://t.co/QC03znz4w9”

Susi Pudjiastuti on Twitter: "Mariana Trench: Deepest-ever sub dive finds plastic bag - BBC News https://t.co/QC03znz4w9"

“BBC News - Mariana Trench: Deepest-ever sub dive finds plastic bag https://t.co/V1hqwOPxja”

Jason Gillespie 🌱🌈 on Twitter: "BBC News - Mariana Trench: Deepest-ever sub dive finds plastic bag https://t.co/V1hqwOPxja"

“Deepest ever dive finds plastic bag at bottom of Mariana Trench https://t.co/dUChbBun1M via @CNNTravel”

Sabine Hossenfelder on Twitter: "Deepest ever dive finds plastic bag at bottom of Mariana Trench https://t.co/dUChbBun1M via @CNNTravel"

“To boldly go where no ... plastic bag has been here already. Plastic waste in the Mariana Trench. https://t.co/hNUEUJ6Aq5”

Max v. Malotki on Twitter: "To boldly go where no ... plastic bag has been here already. Plastic waste in the Mariana Trench. https://t.co/hNUEUJ6Aq5"

భూమిలోని అత్యంత లోతైన ప్రాంతంలో పరిస్థితి చూసి షాకైన సైంటిస్ట్...ఏం జరిగిందంటే...? scientist found plastic at mariana trench pacific ocean depth point MK ప్రపంచంలోనే లోతైన మెరియానా ట్రెంచ్ అఖాతంలోని సముద్రపు అట్టడుగు భాగంలో పరిస్థితి చూసి విక్టర్ షాకయ్యాడు. అంత లోతైన ప్రాంతంలో కూడా ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు కుప్పలు కుప్పులుగా పడిఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.భూమిలోని అత్యంత లోతైన ప్రాంతంలో పరిస్థితి చూసి షాకైన సైంటిస్ట్...ఏం జరిగిందంటే...? scientist found plastic at mariana trench pacific ocean depth point MK ప్రపంచంలోనే లోతైన మెరియానా ట్రెంచ్ అఖాతంలోని సముద్రపు అట్టడుగు భాగంలో పరిస్థితి చూసి విక్టర్ షాకయ్యాడు. అంత లోతైన ప్రాంతంలో కూడా ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు కుప్పలు కుప్పులుగా పడిఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.

భూమిలోని అత్యంత లోతైన ప్రాంతంలో పరిస్థితి చూసి షాకైన సైంటిస్ట్...ఏం జరిగిందంటే...? scientist found plastic at mariana trench pacific ocean depth point MK– News18 Telugu